Harran Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Sosyal Medya

YÜKSEK LİSANS

Harran Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İlan Metni

 

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yurtiçi ve Yurtdışı Lisansüstü Öğrenci Kontenjan İlanı

(2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde açılması öngörülen Yurtiçi ve Yurtdışı Lisansüstü Öğrenci kontenjanlarına ilişkin ilan duyurusu www.harran.edu.tr adresinde ilan edilmiştir.).

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA

AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Anabilim Dalı (Program)

Kontenjan

ALES Puan Türü

YDS/veya

Eşdeğer Asgari Puan

Başvuru Şartları

Sosyoloji

10

EA.55

-

Sosyoloji Bölümü Lisans mezunları

Başvurabilirler.

Tarih

5

SÖZ.55

-

Tarih Bölümü Lisans mezunları

başvurabilirler.

Coğrafya

8

SÖZ.55

İngilizce 40

Coğrafya Bölümü veya Coğrafya öğretmenliği Lisans mezunları

başvurabilirler.

Maliye

5

EA.55

İngilizce 40

-

Kamu Yönetimi

3

EA.55

İngilizce 40

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Hukuk Fakültesi Lisans mezunları

başvurabilirler.

Bölgesel Kalkınma

15

EA.55

-

-

Temel İslam Bilimleri

3(*)

SÖZ.55

40

İlahiyat ve İDKAB lisans mezunları başvurabilirler.

(*)Tasavvuf Tarihi alanında yaptırılacaktır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

 1. Adayların lisans derecesine sahip olmaları,

 2. Lisans mezuniyet belgesinin onaylı sureti, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

 3. Transkript Belgesi, (Not ortalamaları, YÖK'ün 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)

 4. ALES sonuç belgesi, adayın başvurduğu puan türü için en az 55 (Ellibeş) puan (son 5 yıl), (2014 İlkbahar ve sonrası dönemler geçerlidir.)

 5. Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel askerlik durum belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

 6. YDS, YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen (son beş yıl) bir yabancı dil sınavından, Kamu Yönetimi, Maliye, Coğrafya ve Temel İslam Bilimleri (Tasavvuf Tarihi) anabilim dalları için 40 puan almaları gerekir. (Diğer anabilim dalları için bu şart zorunlu olmamakla birlikte yabancı dil puanı bulunan adayların da online sistemine girmeleri gerekmektedir.)

 7. Yurtdışından mezun olanların diploma ve transkript orijinalleri ile denklik belgesi,

 8. Aynı anda iki tezli programa başvuru yapılamaz.

 9. Başvurular online alınacaktır.

Not: Lisansüstü programı kazananlar kayıt yaptırdıktan (kesin kayıt) sonra Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde açılan yabancı dil hazırlık programına devam edebilirler.

Değerlendirme :

 1. Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, bilim sınavından alınan notun %20'si (bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir) ile YDS, YÖKDİL'den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından alınan puanın %10'unun toplamının en az 60 olması gerekir. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır (0) olarak değerlendirilir.

 2. Adayın, bilim sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 60'dan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dahilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilirler.

 3. Başarılı olarak kabul edilen adaylar kesin kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybedeceklerdir. Bunların yerine Bilim başarı puanı sıralamasına (en az 60 olması) uymak koşulu ile asıl listeden kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar bir yedek liste ilan edilecektir. İkinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir. Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan lisans mezuniyet not ortalamasına öncelik verilir.

DOKTORA PROGRAMLARI

Programlar

Kontenjan

ALES Puan Türü

YDS/veya Eşdeğer Asgari

Puan

Başvuru Şartları

Türk Dili ve Edebiyatı

3(*)

SÖZ.55

55

Türk Dili ve Edebiyatı veya Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Tezli Yüksek

Lisans mezunları başvurabilirler.

Tarih

7

SÖZ.55

55

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

mezunları başvurabilirler.

Coğrafya

3

SÖZ.55

55

-

İşletme

3

EA.55

55

İşletme Anabilim Dalı veya İşletme alt

Bilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans mezunları başvurabilirler.

Kamu Yönetimi

3

EA.55

55

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya

Hukuk Anabilim Dalları Tezli Yüksek Lisans mezunları başvurabilirler.

İslam Tarihi ve Sanatları

2

SÖZ-55

55

İlahiyat Fakültesi Tezli Yüksek Lisans

programlarından mezun olanlar başvurabilirler.

Temel İslam Bilimleri

6(**)

SÖZ-55

55

-

(*) Eski Türk Edebiyatı alanında yaptırılacaktır.

(**) Tefsir: 2, İslam Mezhepleri Tarihi: 2, Tasavvuf Tarihi: 2 alanında yaptırılacaktır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

 1. Adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları,

 2. Lisans ve tezli yüksek lisans mezuniyet belgesinin onaylı sureti, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

 3. Lisans ve Tezli yüksek lisans transkript belgesi, (Not ortalamaları, YÖK'ün 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)

 4. ALES sonuç belgesi, adayın başvurduğu puan türü için en az 55 (Ellibeş) puan (son 5 yıl), (2014 İlkbahar ve sonrası dönemler geçerlidir.)

 5. YDS, YÖKDİL veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen en az 55 (Ellibeş) puan (son beş yıl) bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almak,

 6. Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel askerlik durum belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

 7. Yurtdışından mezun olanların diploma ve transkript orijinalleri ile denklik belgesi,

 8. Başvurular online alınacaktır.

Değerlendirme :

 1. Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 10'u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15'i, bilim sınavının %25'inin (bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir) toplamının en az 70 olması gerekir.

 2. Adayın, bilim sınavından en az 70 puan almış olması gerekir. Bilim sınavından 70'den daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilirler.

 3. Başarılı olarak kabul edilen adaylar kesin kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybedeceklerdir. Bunların yerine Bilim başarı puanı sıralamasına (en az 70 olması) uymak koşulu ile asıl listeden kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar bir yedek liste ilan edilecektir. İkinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir. Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan lisans mezuniyet not ortalamasına öncelik verilir.

YURT İÇİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri

07-14 Ocak 2019

Sınav Yeri

İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları

Bilim sınavı

17 Ocak 2019 Perşembe saat:10:00

Kazanan Adayların İlanı

21 Ocak 2019

Kesin Kayıt Tarihleri

(kayıtta istenilen diğer belgeler, web sayfamızda ilan edilecektir. Ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.)

22-24 Ocak 2019

Yedek listedeki adayların ilanı

25 Ocak 2019

Yedek listedeki adayların kayıtları

28 Ocak 2019

Ders Kayıtları

28 Ocak- 01 Şubat 2019

İletişim

(0414) 318 3000- Dahili Tlf. 3769 - 1624

Başvuru

www.harran.edu.tr/online

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (II. ÖĞRETİM) PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Programlar

Kontenjan Sayısı

Asgari Öğrenci-Sayısı

Program Ücreti

Eğitim Yönetimi

60

-

1.Yarıyıl 2.000.-TL, 2.Yarıyıl 2.000.-TL 3.Yarıyıl 2.000.-TL

İşletme

60

-

Maliye

60

-

Kamu Yönetimi

60

-

Başvuru ve Kabul Koşulları

 1. Adayların lisans derecesine sahip olmaları, yurtdışından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu'nca verilmiş denklik belgesi almaları zorunludur.

 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

 3. Transkript Belgesi, (Not ortalamaları, YÖK'ün 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)

 4. Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel askerlik durum belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

 5. ALES ve YDS puanları zorunlu değildir. Ancak ALES ve YDS (son 5 yıl) puanın sahip adaylar online olarak puanlarını girebilirler.

 6. Başvurular online alınacaktır.

Değerlendirme:

Adayların mezuniyet not ortalamaları (transkript) ile bilim alanında yapılacak yazılı sınavından alınan puan değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hesaplama: BP= Mezuniyet ortalaması X%60+ Bilim yazılı sınavı notu X%40 şeklindedir. En yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru bir sıralama yapılır. Bu sıralamada puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday, programa kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Belirtilen kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir. Bunların yerine başarı puanı sıralamasına uymak koşulu ile asıl listeden kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar bir yedek liste ilan edilecektir. İkinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir. Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan lisans mezuniyet not ortalamasına öncelik verilir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (II. ÖĞRETİM) BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri

18-27 Aralık 2018

Sınav Yeri

İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları

Bilim sınavı

(Sınav saatinden bir saat önce, sınava gireceğiniz salonda hazır bulununuz.)

03 Ocak 2019 Perşembe saat:10:00

Kazanan Adayların İlanı

(Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.)

07 Ocak 2019

Kesin Kayıt Tarihleri

(kayıtta istenilen diğer belgeler, web sayfamızda ilan edilecektir.

08-09 Ocak 2019

Yedek listedeki adayların ilanı

(ikinci bir yedek liste ilan edilmeyecektir.)

11 Ocak 2019

Yedek listedeki adayların kayıtları

14 Ocak 2019

Ders Kayıtları

28 Ocak- 01 Şubat 2019

İletişim

(0414) 318 3000- Dahili Tlf. 3769 - 1624

Başvuru

www.harran.edu.tr/online

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI

YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

Anabilim/Bilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Başvuru Şartları

Coğrafya

-

3

-

İslam Tarihi ve Sanatları

-

2

-

Başvuru ve Kabul Koşulları

 1. Başvuru formu, (web sayfamızdan internet çıktısı alınıp doldurulacak)

 2. Lisans ve yüksek lisans diplomasının örneği,

 3. Lisans ve yüksek lisans not durum (transkript) belgesinin örneği, (Transkriptler 100'lük sistemli olacaktır.)

 4. Pasaport fotokopisi veya T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesinin/Yabancı tanıtma belgesinin fotokopisi,

 5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, YDS'den en az 55 (elli beş) veya ÜAK tarafından denkliği kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puan almak (son 5 yıl),

 6. Yurtiçi veya yurtdışı lisans veya yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan adaylardan doktorada yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.

 7. Aşağıdaki adaylar, yurtdışı öğrenci kontenjanlarına başvuramazlar:

  1. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar, uyruğundan birisi T.C. veya KKTC olan çift uyruklular,

  2. 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lisans/yüksek lisans öğrenimlerini Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar,

  3. T.C. uyruklu olup lisans/yüksek lisans öğrenimlerini KKTC'de tamamlayanlar,

  4. Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle disiplin cezası alanlar.

 8. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 9. Şahsen başvuru yapma imkanı olmayan adaylar başvurularını e-posta ile yapabilirler.

Değerlendirme:

Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuruları başarı notuna göre değerlendirilir ve adaylar başarı puanlarına göre, kontenjan kadar büyükten küçüğe doğru sıralanarak belirlenir. Başarı notunun oluşturulmasında; Lisans mezuniyet notunun %60'ı ve yüksek lisans mezuniyet notunun %40'ı esas alınarak hesaplanır. Başarı puan ortalamasının toplamının 70 ve üstü olması gerekir.

Kesin Kayıt için istenen belgeler:

 1. Lisans ve yüksek lisans diplomasının Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği ve Türkiye'de veya Türkiye'nin Dış Temsilciliklerinde yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,

 2. Lisans ve yüksek lisans not döküm (transkript) belgesinin aslı ve Türkiye'de veya Türkiye Dış Temsilciliklerinde yeminli mütercimler tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,

 3. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklardan alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

 4. Pasaportun onaylı sureti veya T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen geçici koruma kimlik belgesinin

/Yabancı tanıtma belgesinin onaylı sureti,

 1. Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi veya ikametgah tezkeresi (Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklular için)

 2. 4 (dört) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

 3. Öğrenim Ücretinin ödendiğine dair belge,

 4. Türkçe yeterlik belgesinin aslı veya onaylı örneği, yeterlik belgesi bulunmayanlar hakkında bu yönergesinin

6. maddesinin ikinci fıkra hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

 1. Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği "katkı payı ve öğrenim ücreti"nin yatırıldığına dair banka dekontu, (Bilimsel Oryantasyon Program ücreti 6.000.00 (TL.) ödenecektir.)

YURT DIŞI TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri

07-14 Ocak 2019

Başvuruların anabilim dalı tarafından değerlendirmesi/sınav

15 Ocak 2019

Değerlendirme/sınav sonuçlarının web sayfasından ilanı

16 Ocak 2019

Kabul mektuplarının gönderilmesi

17 Ocak 2019

Kesin Kayıt Tarihleri

22-24 Ocak 2019

Yedek listedeki adayların kayıtları

31 Ocak 2019

Ders Kayıtları

28 Ocak- 01 Şubat 2019

Başvuru Yeri

Harran Üniversitesi Sosyal Bil.Enstitüsü,

İletişim

(0414) 318 3000- Dahili Tlf. 3769 - 1624

Sosyal Bilimler Enstitüsü başvuru e-maili: (başka e-postalara

gönderilen aday başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.)

yurtdisikayitbasvuru@harran.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ İLANI

Ana Bilim Dalı

Programı

Tezli Yüksek Lisans Kontenjanı

Tarih

Tezsiz Yüksek Lisans

2

İşletme

" "

1

Maliye

" "

1

Kamu Yönetimi

" "

1

Eğitim Yönetimi

" "

5

Başvuru ve Kabul Koşulları

 1. Başvuru formu, (web sayfamızdan internet çıktısı alınıp doldurulacak)

 2. Lisans mezuniyet belgesinin onaylı sureti,

 3. Transkript Belgesi, (Not ortalamaları, YÖK'ün 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)

 4. ALES sonuç belgesi, başvurduğu programın puan türünden en az 55 (Ellibeş) puan almaları, (son 5 yıl, 2014 İlkbahar ve sonrası dönemler geçerlidir.)

 5. Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel askerlik durum belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

 6. Aynı anda iki tezli programa başvuru yapılamaz.

 7. Başvuruda bulunacak adayların enstitümüzün kayıtlı öğrencisi olması ve tezsiz yüksek lisans programı müfredatında yer alan tüm dersleri de almış ve başarmış olması gerekir.

 8. Kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans genel not ortalaması en az 3.50 olması gerekir.

 9. İlgili Ana Bilim Dalının tezli yüksek lisans geçiş talebinin yapıldığı akademik dönemde (İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dallarının) İngilizce-40 puan yabancı dil şartını sağlanması gerekir.

 10. Tezli yüksek lisans programına geçiş yapılabilmesi için bu programa ilgili yılda (2018-2019 eğitim öğretim yılında) öğrenci alınmış olması gerekir.

 11. Tezsiz yüksek lisans programdan mezun olanlar geçiş başvurusunda bulunamaz.

 12. 4 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

 13. Başvurular, şahsen yapılacak, posta ve e- mail yoluyla kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme :

a) Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, tezsiz yüksek lisans not ortalamasının %20'si ile YDS, YÖKDİL'den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından alınan puanın %10'unun toplamının en az 70 olması gerekir. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır (0) olarak değerlendirilir. Genel başarı notu 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Hesaplama sonucunda eşit puana sahip adaylardan ALES puanı ve tezsiz yüksek lisans not ortalaması yüksek olanlara öncelik verilir.

Başvuru Tarihleri

14-18 Ocak 2019

Başvuruların anabilim dalı tarafından değerlendirmesi

22.01.2019

Değerlendirme sonuçlarının web sayfasından ilanı

23.01.2019

Kesin Kayıt Tarihleri

24 Ocak 2019

Yedek listedeki adayların ilanı

25.01.2019

Yedek listedeki adayların kayıtları

28.01.2019

Ders Kayıtları

28.01.2019-01.02.2019

Başvuru Yeri

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü,

İletişim

(0414) 318 3000- Dahili Tlf. 3769 - 1624

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.