Iğdır Üniversitesi 202 akademik personel alıyor
Sosyal Medya

İLANLAR

Iğdır Üniversitesi 202 akademik personel alıyor

Iğdır Üniversitesi 202 akademik personel alımı yapacağını duyurduğu ilanda yer alan detaylar şu şekilde;

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin' ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
3-Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan şartları haricinde en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
Önemli Notlar:
- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
- Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca yapılacaktır.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

1- Başvuru dilekçesi,
2- Özgeçmiş,
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,
5- Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili)
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
7- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
8- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge, (Araştırma Görevlileri için)
9- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,
10- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
11- Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.
12- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Not: Başvuru tarihinin son günü hafta sonu tatiline denk geldiğinden dolayı 14/01/2019 mesai bitimine kadar son gün olarak değerlendirilecektir.
Sınav Takvimi:
Duyuru Başlama Tarihi : 29/12/2018 : 29.12.2018
Son Başvuru Tarihi : 14/01/2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 17.01.2019
Sınav Giriş Tarihi: 22.01.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 25.01.2019

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.