Ege Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
Sosyal Medya

İLANLAR

Ege Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden;
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

(*) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ: 25.10.2018

SON BAŞVURU TARİHİ: 09.11.2018

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

KURULUŞ BÖLÜM ANABİLİM/

 

ANASANAT

DALI

KADRO ÜNVANI KADRO DER. ADET İLAN ŞARTLARI
TIP

 

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Baş-boyun, toraks, kardiovasküler radyoloji alanlarında deneyimli olmak.
TIP

 

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYASYON

 

ONKOLOJİSİ

PROFESÖR 1 1 Meme ve jinekolojik radyoterapi konusunda deneyimli olmak.
TIP

 

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ

 

HASTALIKLARI

PROFESÖR 1 1 İç Hastalıkları Gastroenteroloji alanında uzman olmak.
TIP

 

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ

 

HASTALIKLARI

PROFESÖR 1 1 İç Hastalıkları Nefroloji uzmanı olmak.
TIP

 

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS

 

HASTALIKLARI

PROFESÖR 1 1 Uykuda solunum bozuklukları alanında deneyimli olmak.
TIP

 

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ

 

GENETİK

DOÇENT 1 1 Tıbbi Genetik alanında doçent olmak, Preimplantasyon genetik tanı alanında deneyimli olmak.
TIP

 

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ

 

GENETİK

DOÇENT 1 1 Tıbbi Genetik alanında doçent olmak, immunogenetik konularında deneyimli olmak.
TIP

 

FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ TIP

 

EĞİTİMİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Tıp Eğitimi alanında deneyimli olmak.
DİŞ

 

HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ PERİODONTOLOJİ PROFESÖR 1 2 Periodontoloji alanında doçent olmak.
DİŞ

 

HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ ENDODONTİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Endodonti Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
DİŞ

 

HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 2 Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
HEMŞİRELİK

 

FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROFESÖR 1 1 Hemşirelik alanında doçent olmak, Halk Sağlığı alanında çalışmaları olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK TEKNOLOJİSİ FARMASÖTİK TEKNOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji Anabilim  Dalında doktora yapmış olmak, İnhaler ilaçlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN

 

FAKÜLTESİ

KİMYA ORGANİK

 

KİMYA

PROFESÖR 1 1 Kimya alanında doçent olmak, Doğal Bileşikler alanında bilimsel çalışmaları olmak.
FEN

 

FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA BİYOKİMYA PROFESÖR 1 1 Kimya (Biyokimya) alanında doçent olmak, Biyokimyada akıllı biyopolimerler ve uygulamaları konularında araştırmaları olmak.
FEN

 

FAKÜLTESİ

*BİYOLOJİ BOTANİK PROFESÖR 1 1 Biyoloji (Bitki Fizyolojisi) alanında doçent olmak, Bitki Stres Fizyolojisi ve Nanomateryaller konusunda çalışmaları olmak, ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
FEN

 

FAKÜLTESİ

KİMYA FİZİKOKİMYA DOÇENT 1 1 Kimya alanında doçent olmak, Elektrokimyasal Sistemler konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FEN

 

FAKÜLTESİ

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ASTROFİZİK DOÇENT 1 1 Toplanma Diski Manyetohidrodinamiği konusunda çalışmaları olmak.
FEN

 

FAKÜLTESİ

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ GENEL ASTRONOMİ DOÇENT 1 1 Geri Tür Yıldız Atmosferinin Isıtılma Süreçleri ve Modellemeleri alanında çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK

 

FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL BİLİMLERİ PROFESÖR 1 2 Tekstil Mühendisliği ve Bilimleri alanında doçent olmak.
MÜHENDİSLİK

 

FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA

 

TEKNOLOJİSİ

DOÇENT 1 1 Gıda Mühendisliği alanında doçent olmak.
MÜHENDİSLİK

 

FAKÜLTESİ

*MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE

 

TEORİSİ VE

DİNAMİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Makine Teorisi ve Dinamiği alanında doktora yapmış olmak,  ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
MÜHENDİSLİK

 

FAKÜLTESİ

*KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYASAL

 

TEKNOLOJİLER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Kimyasal Teknolojiler alanında doktora yapmış olmak,  ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
MÜHENDİSLİK

 

FAKÜLTESİ

*KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL

 

İŞLEMLER

VE

TERMODİNAMİK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Temel İşlemler alanında doktora yapmış olmak,  ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
MÜHENDİSLİK

 

FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 İnşaat Mühendisliği Yapı alanında doktora yapmış olmak.
EĞİTİM

 

FAKÜLTESİ

*EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK

 

VE

PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK

PROFESÖR 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent olmak, ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
EĞİTİM

 

FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMDE

 

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

PROFESÖR 1 1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doçent olmak.
EĞİTİM

 

FAKÜLTESİ

*EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK

 

VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK

DOÇENT 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent olmak, ingilizce ders verme yeterliliğinde olmak.
EĞİTİM

 

FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ TÜKÇE EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent olmak.
İLETİŞİM

 

FAKÜLTESİ

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA FOTOĞRAFÇILIK

 

VE GRAFİK

PROFESÖR 1 1 Uygulamalı İletişim alanında doçent olmak.
SU

 

ÜRÜNLERİ

FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİK DOÇENT 1 1 Su Ürünleri Yetiştiriciliği alanında doçent olmak.
GÜNEŞ

 

ENERJİSİ

ENSTİTÜSÜ

  ENERJİ DOÇENT 1 1 Makine Mühendisliği Bilim alanı / Termodinamik Anabilim Dalında doçent olmak, Güneş Enerjisi Destekli Manyetik Soğutma ile ilgili çalışmaları bulunmak.
NÜKLEER

 

BİLİMLER

ENSTİTÜSÜ

  NÜKLEER TEKNOLOJİ DOÇENT 1 1 Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Kimya alanında doçent olmak.
NÜKLEER

 

BİLİMLER

ENSTİTÜSÜ

  NÜKLEER BİLİMLER DOÇENT 1 1 Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Fizik alanında doçent olmak.
TÜRK

 

DÜNYASI

ARAŞTIRMALARI

ENSTİTÜSÜ

  SOSYAL,EKONOMİK VE SİYASAL İLİŞKİLER DOÇENT 3 1 Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında doçent olmak.Türkiye – Azerbaycan ve Türkiye -Rusya İlişkileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET

 

TÜRK

MUSİKİSİ

KONSERVATUVARI

SES EĞİTİMİ TÜRK HALK MÜZİĞİ DOÇENT 1 1 Müzik alanında doçent olmak, Bağlama Eğitimi konusunda deneyimli olmak.
DEVLET

 

TÜRK

MUSİKİSİ

KONSERVATUVARI

TEMEL BİLİMLER TÜRK SANAT MÜZİĞİ DOÇENT 1 1 Müzik alanında doçent olmak, Türk Müziği üzerine çalışmaları olmak.
SAĞLIK

 

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

EBELİK EBELİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 2 Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak.
EDEBİYAT

 

FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ

 

VE İDARİ

BİLİMLER

FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASİ TARİH DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans derecesine sahip, Tükiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Akdeniz coğrafyası üzerine çalışmaları olmak.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.