KPSS Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Sosyal Medya

HABERLER

KPSS Değerlendirme Raporu Yayımlandı

Kamuda personel olabilmek amacıyla sınava giren yüzbinlerce memur ve kamu personeli adayının merakla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkındaki değerlendirme raporu ÖSYM tarafından yayımlandı.

Yüzbinlerce memur ve kamu personeli adayını ilgilendiren ve zorlu kamu personeli seçme sınavı dahilinde adayların merakla beklediği bir detay bilgi olarak KPSS değerlendirme raporunu ÖSYM kendi internet sitesinden resmen yayımladı.

Yapılan duyuruda ÖSYM, değerlendirme raporunun hazırlandığını ve adayların erişimine açıldığını ilan etti.

2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu olarak yayımlanan ve bu sene yapılacak olan KPSS sınavı hakkında da özellikle geçen yıl sınava giren adayların bilgileri karşılaştırabilmesi açısından önem arz eden rapor; 21 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30'da ÖSYM'nin http://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayına verilmiştir ve bütün adaylar bu rapora erişebilecektir.

Rapora erişebilmek için tıklayınız.

 

2018 KPSS Ön Lisans Analizleri

 

2018 KPSS Ön Lisans, 4 Kasım 2018 tarihinde 95 sınav merkezinde uygulanmıştır. Sınava başvuran 801.095 adaydan 749.396’sı sınava girmiş ve 749.011 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir. Ayrıca sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı bulunmayan 25.279 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmamış olup puanı hesaplanan 723.732 aday bulunmaktadır. Bu değerlendirme raporu sınavı geçerli olan aday sonuçları üzerinden hazırlanmıştır.

 

2018 KPSS Ön Lisans’a katılan ve sınavı geçerli olan adayların mezun oldukları ve mezun olabilecek durumda oldukları üniversitelere göre aday sayısı, en düşük puan, en yüksek puan, puan ortalaması ve standart sapma bilgileri EK 1’de verilmiştir.

 

Tablo 1’de 2018 KPSS Ön Lisans’taki testler ve alt testler için hesaplanan doğru cevap sayısı ortalaması, standart sapma, ham puan ortalaması, ortalama güçlük düzeyi ve ortalama ayırt edicilik düzeyi bilgileri verilmiştir.

2018 KPSS Ön Lisans Genel Yetenek Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 19,33 ve Genel Kültür Testinin doğru cevap sayısı ortalaması 22,39 olarak elde edilmiştir. Bu sonuç, Genel Yetenek Testinin, Genel Kültür Testine göre adaylara daha zor geldiğini göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda Genel Yetenek Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,31 olarak hesaplanırken Genel Kültür Testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0,35 olarak hesaplanmıştır.

Soru güçlük düzeyi, bir soruyu doğru cevaplayan adayların tüm adaylara oranı; testin ortalama güçlük düzeyi de testte bulunan soru güçlükleri toplamının soru sayısına bölümü olarak tanımlanmaktadır (Ebel ve Fresbie, 1991; Linn ve Gronlund, 1995). Tablo 1’de görüldüğü üzere ortalama güçlük düzeyleri 0,18 ile 0,48 arasında değişmektedir. 2018 KPSS Ön Lisans’ta yer alan test ve alt testlerin içinde en yüksek ortalama güçlük düzeyi Sözel Bölüm ve Türkiye Coğrafyası alt testlerinde, en düşük ortalama güçlük düzeyi ise Sayısal Bölüm alt testindedir. Adayların Sayısal Bölümdeki doğru cevaplama oranlarının diğer alt testlere göre daha düşük olduğu görülmektedir.

Genel Yetenek Testinde 30’ar sorudan oluşan Sözel Bölüm ve Sayısal Bölüm alt testleri için hesaplanan ham puan ortalamalarının birbirinden farklı değerlere sahip olduğu görülmektedir. Adaylar Genel Yetenek Testi içinde Sayısal Bölüme göre Sözel Bölümde daha yüksek başarı göstermiştir.

Genel Kültür Testini oluşturan alt testlerin soru sayıları birbirinden farklı olmakla birlikte ortalama güçlük düzeylerine göre karşılaştırıldığında, adayların Türkiye Coğrafyası alt testinde diğer alt testlere göre daha yüksek başarı gösterdiği görülmektedir. Tarih alt testi ise 0,30 ortalama güçlük düzeyi ile Genel Kültür Testinde adayların en çok zorlandığı alt testtir.

Soru ayırt ediciliği ise bir soru ile ölçülmek istenen özelliğe sahip olan adayları bu özelliğe sahip olmayan adaylardan ayırma gücü olarak tanımlanmaktadır (Baykul, 2010; Cohen ve Swerdlik, 2010; Özçelik, 1992). Testin ortalama ayırt edicilik düzeyi, testteki tüm soruların ayırt edicilik değerlerinin ortalamasıdır (Urbina, 2014). Testteki soruların ayırt edicilik değeri 0,30 ve üzeri olması, soruların ayırt edicilik değerinin yeterli olduğunu göstermektedir (Crocker ve Algina, 2008). Alt testlerde bulunan soruların ortalama ayırt edicilik düzeyleri 0,33 ile 0,51 arasında değişmektedir. Elde edilen bu verilere bakıldığında tüm alt testlerdeki soruların ayırt edicilik değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir. Türkiye Coğrafyası ve Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular alt testlerinin ortalama ayırt ediciliklerinin görece diğer alt testlere göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir.

Test puanlarının güvenirliği; o testte yer alan bütün maddelerin ölçmek istediği değişkeni ölçebilmesi, soruların bir bütün hâlinde tutarlı bir ölçme yaptığının göstergesi olarak kabul edilmektedir (Cronbach, 1951; Kuder ve Richardson, 1937; Lord, 1955). Testler için 0,70 ve üzerindeki iç tutarlık korelasyon katsayısı yeterli düzey olarak kabul edilmektedir (Turgut ve Baykul, 2015; Özçelik 1992; Urbina, 2014). Güvenirlik analizinde Genel Yetenek Testine ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısı 0,85; Genel Kültür Testine ait puanlardan hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise 0,88 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, her iki testten elde edilen puanların yüksek derecede güvenilir olduğunu ve her iki testin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir.

 

2018 KPSS Ön Lisans KPSSP93 Puan Dağılımı EN ÇOK 60-69 PUANLARI ALINDI

Sınavı geçerli olan adaylardan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı bulunmayan 25.279 adayın KPSSP93 puanı hesaplanmamıştır. Sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 723.732 aday bulunmaktadır. 2018 KPSS Ön Lisans’ta sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan adayların KPSSP93 puan dağılımları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil 14’te sunulmuştur. 2018 KPSS Ön Lisans düzeyi için 100 üzerinden elde edilen adayların KPSSP93 puanları 54,77 ile 100 aralığında değişmektedir. KPSSP93 puan türü için 100 tam puan alan 1 aday bulunmaktadır. Şekil 14’te görüldüğü gibi adayların puanları 60-69 puan aralığında yoğunlaşmıştır.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.