2019 ALES Konuları ve ALES Sınavı Soru Dağılımı
Sosyal Medya

SINAVLAR

2019 ALES Konuları ve ALES Sınavı Soru Dağılımı

ÖSYM tarafından yapılacak olan ve yüzbinlerce adayın katılacağı 2019 Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı içerisinde yer alan Sayısal Bölümde bulunan Matematik, Sayısal Mantık ve Geometri soruları genellikle adayların işlem yeteneğini ölçmeye yönelik, Sözel Bölümde bulunan Türkçe ve Sözel Mantık soruları genellikle adayların anlama ve muhakeme gücünü ölçmeye yöneliktir. ALES Sınav Konuları ve ALES Soru Dağılımı aşağıdaki tabloda sizlere verilmiştir. ALES Soru Dağılımı 2017 ve 2018 yıllarına ait veriler verilmiştir.
 
Aşağıdaki tablodan ALES Konuları Soru Dağılımlarını inceleyerek
 
ALES konuları nedir?
ALES Türkçe konuları nelerdir?
ALES Matematik konuları nelerdir?
ALES Sayısal Mantık Konuları Nelerdir?
ALES Sözel Mantık Konuları Nelerdir?
ALES Geometri Konuları Nelerdir?
… gibi sıkça aklımıza gelen ALES sınavı konuları hakkındaki sorulara cevap bulabiliriz.
 
2019 ALES Konuları ve Soru Dağılımı
Ders ALES Konuları 2018 ALES Soru Dağılımı 2017 ALES Soru Dağılımı
Türkçe Sözcükte Anlam
 
Türkçe Cümlede Anlam
 
Türkçe Paragraf
 
Türkçe Noktalama İşaretleri
 
Türkçe Yapı Bilgisi
 
Türkçe Ses Bilgisi
 
Türkçe Sözcük Bilgisi
 
Türkçe Cümle Bilgisi
 
Türkçe Yazım Kuralları
 
Türkçe Anlatım Bozuklukları
 
Sözel Mantık Sıralama Soruları
 
Sözel Mantık Tablo Çizimi Gerektiren Sorular
 
Sözel Mantık Gruplandırma Soruları
 
Sözel Mantık Olasılık Soruları
 
Sözel Mantık Yön Soruları
 
Sözel Mantık Şekli Verilen veya Şekil Çizdiren Sorular
 
Sözel Mantık Şema Çizdiren Sorular
 
Sözel Mantık Şifreleme Soruları
 
Matematik Temel Kavramlar (Sayılar)
 
Matematik Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
 
Matematik Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
 
Matematik Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
 
Matematik Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 
Matematik Faktöriyel
 
Matematik Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
 
Matematik Taban Aritmetiği
 
Matematik Denklem Çözme
 
Matematik Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
 
Matematik Mutlak Değer
 
Matematik Üslü Sayılar
 
Matematik Kareköklü Sayılar
 
Matematik Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
 
Matematik Oran Orantı
 
Matematik Sayı Problemleri
 
Matematik Kesir Problemleri
 
Matematik Sayfa Problemleri
 
Matematik Saat Problemleri
 
Matematik Yaş Problemleri
 
Matematik Yüzde Problemleri
 
Matematik Kar ve Zarar Problemleri
 
Matematik Faiz Problemleri
 
Matematik Karışım Problemleri
 
Matematik Hız Hareket Problemleri
 
Matematik İşçi ve Havuz Problemleri
 
Matematik Kümeler
 
Matematik Fonksiyonlar
 
Matematik İşlem
 
Matematik Modüler Aritmetik
 
Matematik Permütasyon
 
Matematik Kombinasyon
 
Matematik Olasılık
 
Sayısal Mantık Verilen bir kurala bağlı sorulan sorular
 
Sayısal Mantık Verilen Tablo ile ilgili Problem Soruları
 
Sayısal Mantık Asal Sayılar ve Bölünebilme ile ilgili sorular
 
Sayısal Mantık Ardışık Sayılar ile ilgili sorular
 
Sayısal Mantık Sözel Mantık tarzındaki Problem Soruları
 
Sayısal Mantık Torbadan Kart Çekme Veya Zar Atma Soruları
 
Sayısal Mantık Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık ile İlgili Sorular
 
Sayısal Mantık Fonksiyon ve Basamak Analiziyle İlgili Sorular
 
Sayısal Mantık Zaman Hesaplama İle İlgili Sorular
 
Sayısal Mantık Geometri Bilgisi Gerektiren Sorular
 
Sayısal Mantık Verilen Çubuklarla Geometrik Şekil Oluşturulan Sorular
 
Sayısal Mantık Şekilli Örüntü Soruları
 
Sayısal Mantık Belirli Bir Kurala Göre Sonraki Adımı Bulma Soruları
 
Sayısal Mantık Süsleme, Desen ve Motif İçeren Sorular
 
Sayısal Mantık Döndürme Soruları
 
Sayısal Mantık Birbiriyle Bağlantılı Yollar İçeren Sorular
 
Sayısal Mantık Kâğıt Katlama ve Kesme ile ilgili Sorular
 
Sayısal Mantık Küpün Yüzleri ve Küp Sayısı İle İlgili Sorular
 
Sayısal Mantık Farklı Yönlerden Bakma İle İlgili Sorular
 
Sayısal Mantık Tablo İçeren Sorular
 
Sayısal Mantık Daire Grafiği İçeren Sorular
 
Sayısal Mantık Sütun Grafiği İçeren Sorular
 
Sayısal Mantık Çizgi Grafiği İçeren Sorular
 
Geometri Doğruda Açılar
 
Geometri Üçgende Açılar
 
Geometri Açı Kenar Bağıntıları
 
Geometri Dik Üçgen
 
Geometri Açıortay
 
Geometri Kenarortay
 
Geometri Özel Üçgenler
 
Geometri Üçgende Alan
 
Geometri Üçgende Benzerlik
 
Geometri Çokgenler
 
Geometri Dörtgenler
 
Geometri Dikdörtgen
 
Geometri Kare
 
Geometri Paralelkenar
 
Geometri Eşkenar Dörtgen
 
Geometri Yamuk
 
Geometri Deltoid
 
Geometri Çemberde Açı
 
Geometri Çemberde Uzunluk
 
Geometri Dairede Alan
 
Geometri Analitik Geometri
 
Geometri Katı Cisimler

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.