İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Düzeltme İlanı
Sosyal Medya

İLANLAR

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Düzeltme İlanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

01.11.2018 tarih ve 30582 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımızın aşağıdaki metni sehven yayımlandığından ilandan çıkarılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazete"de yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapıl acak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e - mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile

ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/ Web sitesinde yayınlanan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat etmesi gerekmektedir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile

ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişi m adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

13- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile

ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ :01.11.2018

SON BAŞVURU TARİHİ :15.11.2018

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ :19.11.2018 GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ :26.11.2018 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ :29.11.2018

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmekt edir.

4- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli

başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6- Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya

başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

8- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Duyurulur.

ÜNVANI

İLANIN

ÇIKILACAĞI

BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

SAYISI

BAŞVURU

ŞEKLİ

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ

BAŞVURU YERİ

İLAN ÖZEL ŞART

KADRO

DERECESİ

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı

Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PLASTİK

REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlığını almış olmak.

6

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Ders Verecek)

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

   

3

ŞAHSEN/POSTA

http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdürlüğü

İNGİLİZCE OKUTMANI

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanında lisans mezunu olup, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanında en az Tezli

Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış, İngiliz Dili Eğitimi dışındaki bölümlerden mezun olanlar için '' Pedagojik Formasyon'' almış ve alanında en az 3( üç ) yıllık eğitim öğretim deneyimine sahip olmak ve belgelemek.

6

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Ders Verecek)

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

   

1

ŞAHSEN/POSTA

http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdürlüğü

ALMANCA OKUTMANI

Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık alanında lisans mezunu olup, Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık alanında en az Tezli Yüksek Lisans Eğitimini

tamamlamış, Alman Dili Eğitimi dışındaki bölümlerden mezun olanlar için '' Pedagojik Formasyon'' almış ve alanında en az 3( üç ) yıllık eğitim öğretim deneyimine sahip olmak ve belgelemek.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU

1

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk veya Avrupa Birliği alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

TİCARET HUKUKU

1

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya

Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

1

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarın ca

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya

Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

KARŞILAŞTIRMALI

HUKUK

1

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya

Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU

HUKUKU

HUKUK FELSEFESİ

VE SOSYOLOJİSİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU

HUKUKU

MALİ HUKUK

1

ŞAHSEN/POSTA

http://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Kamu Hukuku veya Mali Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Tarih Bölümü Lisans Mezunu olup, Yakınçağ

Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapmış ve Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Prehistorya /Tarih Öncesi Arkeolojisi Lisans mezunu olup, Tarih Öncesi Arkeolojisi Bilim Dalında Tezli Yüksek Llisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

MATEMATİKSEL

FİZİK

1

ŞAHSEN/POSTA

http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi

Fen Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Fizik Bölümü Lisans Mezunu olup, Matematiksel Fizik Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

GENEL BİYOLOJİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi

Fen Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Genel Biyoloji Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BOTANİK

1

ŞAHSEN/POSTA

http://fen.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi

Fen Fakültesi

Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Botanik Programında Tezli Yüksek Lisans

Eğitimini tamamlamış olup, Botanik Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYISAL

YÖNTEMLER

1

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Sayısal Yöntemler alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE

1

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Muhasebe alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

TURİZM

İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM

İŞLETMECİLİĞİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Turizm İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu olup, Turizm İşletmeciliği Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

MALİYE

MALİ HUKUK

1

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Hukuk Fakültesi veya Maliye Bölümü Lisans Mezunu olup, Mali Hukuk veya Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini

tamamlamış ve Mali Hukuk veya Kamu Hukuku alanında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ

İLİŞKİLERİ

SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLİK

1

ŞAHSEN/POSTA

http://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Çalışma Ekonomisi Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Yapıyor Olmak.

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK

BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Protetik Diş Tedavisi Programında Doktora

Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

ECZACILIK

FAKÜLTESİ

TEMEL

ECZACILIK

BİLİMLERİ

BİYOKİMYA

1

ŞAHSEN/POSTA

http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Programında veya Eczaclık Biyokimya

Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

ECZACILIK

FAKÜLTESİ

TEMEL

ECZACILIK

BİLİMLERİ

FARMASOTİK

MİKROBİYOLOJİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup,

Farmasötik Mikrobiyoloji Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

ECZACILIK

FAKÜLTESİ

TEMEL

ECZACILIK

BİLİMLERİ

ANALİTİK KİMYA

1

ŞAHSEN/POSTA

http://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Programında Doktora Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME

TİCARET HUKUKU

1

ŞAHSEN/POSTA

http://isletme.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARAS

I İLİŞKİLER

ULUSLARARASI

İLİŞKİLER

1

ŞAHSEN/POSTA

http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE

FİNANS

1

ŞAHSEN/POSTA

http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Muhasebe Finansman alanında Tezli Yüksek

Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARAS

I İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya

Siyaset Bilimi alanında Tezli Yüksek Lisans

Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

KAMU

YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi veya Kamu Yönetimi alanında Tezli Yüksek

Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO

TELEVİZYON

SİNEMA

RADYO TELEVİZYON

1

ŞAHSEN/POSTA

http://iletisim.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans Mezunu olup, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

2

ŞAHSEN/POSTA

http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

İslam Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans

Eğitimi yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DENİZ VE İÇSU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İÇSU KAYNAKLARI

VE YÖNETİMİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://subilimleri.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi

Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Su Ürünleri veya Su Bilimleri Fakültesi Lisans Mezunu olup, İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalnda Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış ve İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalında Doktora Eğitimini yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DENİZ VE İÇSU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

DENİZ BİYOLOJİSİ

1

ŞAHSEN/POSTA

http://subilimleri.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi

Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca

Su Ürünleri Fakültesi, Su Bilimleri Fakültesi veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu olup, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK

1

ŞAHSEN/POSTA

http://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Restorasyon alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Restorasyon alanında Doktora Eğitimi

yapıyor olmak.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.