6 Üniversite Personel Alımı Yapacak!
Sosyal Medya

İLANLAR

6 Üniversite Personel Alımı Yapacak!

6 Farklı Üniversite tarafından yayımlanan ilanlar ile 110 Akademik Personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

6 Farklı Üniversite tarafından yayımlanan ilanlar ile 110 Akademik Personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

 

Öncelikle hangi ünivesiteler akademik personel alımı yapacağını açıklayalım.

 

 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 20 akademik personel
 • Balıkesir Üniversitesi 39 akademik personel
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 8 akademik personel
 • Mardin Artuklu Üniversitesi 23 akademik personel
 • Pamukkale Üniversitesi 11 akademik personel
 • Akdeniz Üniversitesi 9 akademik personel

 

Bahsettiğimiz üniversiteler yukarıda belirttiğimiz sayılarda akademik personel istihdam edecek.

 

Her üniversite tarafından farklı şartlar içeren ilanlar yayımlandı. Her üniversitenin ilanı ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 61 Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda
öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

 1. Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 2. Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
  Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek Doçentlik unvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi )

 3. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.


AÇIKLAMALAR:

 1. Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

 2. Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 4. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

 5. Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 6. (*)(İngilizce) Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.