|   | 
 • Gazi Üniversitesi sözleşmeli 103 personel alacak


  Gazi Üniversitesi sözleşmeli 103 personel alacak

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

  Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Döner Sermaye ve Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 103 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

  ÜNVANI

  ADEDİ

  KPSS

  PUAN

  TÜRÜ

  BÜTÇE

  ARANAN NİTELİKLER

  Hemşire

  77

  2016 Yılı KPSSP3

  Özel

  Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programından mezun olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

  Sağlık

  Teknikeri

  1

  2016 Yılı KPSSP93

  Özel

  Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programından mezun olmak.

  Üniversite Hastanelerinin çocuk metabolizma laboratuvarında Yeni Jenerasyon DNA Dizi Analizi verilerinin kayıt sistemlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

  Sağlık

  Teknikeri

  1

  2016 Yılı KPSSP93

  Özel

  Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programından mezun olmak.

  Sağlık

  Teknikeri

  1

  2016 Yılı KPSSP93

  Özel

  Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans programından mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin patoloji laboratuvarlarında, patoloji teknikleri ve immünohistokimya boyama çalışmalarında en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

  Sağlık

  Teknikeri

  2

  2016 Yılı KPSSP93

  Özel

  Üniversitelerin Pataloji Laboratuvar, Patoloji laboratuvar Teknikleri Önlisans programından mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin patoloji teknikleri konusunda en az 1 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

  Sağlık

  Teknikeri

  5

  2016 Yılı KPSSP93

  Özel

  Üniversitelerin Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans programından mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin ameliyathanelerinde en az 1 yıl Anestezi Teknikeri olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

  Biyolog

  1

  2016 Yılı KPSSP3

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinden mezun olmak.

  Üniversite Hastanelerinin çocuk metabolizma laboratuvarında Yeni Jenerasyon DNA Dizi Analizi ve Amino Asit çalışmalarında en az 2 yıl tecrübeli olmak ve bunu belgelendirmek.

  Biyolog

  1

  2016 Yılı KPSSP3

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinden mezun olmak.

  Üniversite Hastanelerinin merkez hematoloji laboratuvarında tam kan sayımı sedimantasyon cihazlarında ve periferik yayma uygulamalarında en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

  Biyolog

  1

  2016 Yılı KPSSP3

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinden mezun olmak.

  Üniversite Hastanelerinin Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Real-Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile virüs tanı testlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

  ÜNVANI

  ADEDİ

  KPSS

  PUAN

  TÜRÜ

  BÜTÇE

  ARANAN NİTELİKLER

  Laborant

  1

  2016 Yılı KPSSP93

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programından mezun olmak. Üniversite hastanelerinin merkez biyokimya laboratuvarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

  LC-MS/MS ve HPLC cihazlarının kullanabilme sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

  Laborant

  1

  2016 Yılı KPSSP93

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programından mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin patoloji laboratuvarlarında moleküler teknikler ile immünohistokimya boyama çalışmalarında en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

  Diğer

  Sağlık

  Personeli

  1

  2016 Yılı KPSSP3

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen Fakültelerinin Biyokimya bölümünden mezun olmak. Biyokimya alanında yükseklisans yapmış olmak. Hastanelerin biyokimya laboratuvarlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

  Diğer

  Sağlık

  Personeli

  1

  2016 Yılı KPSSP93

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programından mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin Kan Merkezi laboratuvarlarında elisa, kan grubu, cross match ve immünohemotolojik testler konusunda en az iki yıl tecrübeli olmak ve bunu belgelendirmek.

  Diğer

  Teknik

  Hizmet

  Personeli

  1

  2016 Yılı KPSSP3

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen Fakültelerinin kimya bölümünden mezun olmak. Üniversite Hastanelerinin hemostaz laboratuvarında, koagülasyon cihazlarında trombosit agregasyon cihazları uygulamalarında en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

  Diğer

  Teknik

  Hizmet

  Personeli

  1

  2016 Yılı KPSSP3

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen Fakültelerinin kimya bölümünden mezun olmak.

  (Nükleer Tıp Ana Bilim Dalında radyofarmasötik hazırlamak üzere çalıştırılacaktır.)

  Röntgen

  Teknisyeni

  1

  2016 Yılı KPSSP94

  Döner

  Sermaye

  Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı - Radyoloji Teknisyenliği dalından mezun olmak. 3 Tesla MR ve ileri görüntüleme sistemleri alanında en az 1 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

  Psikolog

  1

  2016 Yılı KPSSP3

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak. Klinik Nöropsikoloji eğitim almış olmak, Kognitif nöroloji, epilepsi cerrahisi ve derin beyin stimülasyonu cerrahisi alanlarında test uygulayabilme yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

  Psikolog

  1

  2016 Yılı KPSSP3

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak. Klinik Psikolojisinde Yüksek Lisans yapmış olmak.

  Psikolog

  1

  2016 Yılı KPSSP3

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak.

  Zeka testleri uygulamaları konusunda en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunun belgelendirmek.

  Diyetisyen

  3

  2016 Yılı KPSSP3

  Döner

  Sermaye

  Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

  (Pediatri klinikleri Hematoloji Onkoloji- Kemoterapi bölümlerinde çalıştırılmak üzere)

  NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

  I - GENEL ŞARTLAR:

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

  d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

  1. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

  2. Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

  3. Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

  4. Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik

  Hükümleri uygulanır.

  5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

  II - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

  Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (26 Mayıs - 13

  Haziran 2017) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

  ! Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

  İstenen Belgeler;

  1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

  2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)

  3) Başvurulacak ilgili unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü

  4) Diploma Örneği

  5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

  KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA


  Etiketler

  YORUM YAP!

  Ad (Rumuz)

  ..

  Güvenlik Kodu

  Yorumunuz

DİĞER HABERLER

follows

ÜniversiteHaber.com Üniversite ve gençlik gündemini takip edebileceğiniz, İnteraktif bir haber sitesidir. Yazılım ve Tasarım hizmeti www.tahamedya.com tarafından yapılmıştır.