Sosyal Medya

YÜKSEK LİSANS

Tezli İşletme Bölümü Lisansa Denk Sayıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yeni bir düzenlemeyi açıkladı. YÖK, yeni düzenlemede İşletme Tezli Yüksek Lİsans programını, İşletme lisans programına eşdeğer saydı...