|   | 
 • Süleyman Demirel Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı


  Süleyman Demirel Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen
  anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

  Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK'ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

  Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

  - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

  -Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına ve Yardımcı Doçentlerin kadrosunun ilan edildiği birime Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

  Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların; başvurdukları Anabilim Dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin bilimsel Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.

  -Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

  GENEL AÇIKLAMALAR

  -Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23'üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

  - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir

  - Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

  - Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir

  BİRİMİ

  BÖLÜMÜ

  ANABİLİM DALI

  UNVANI

  DER.

  AD. NİTELİĞİ

  Mühendislik Fakültesi

  Gıda Mühendisliği

  Gıda Teknolojisi

  Profesör

  1

  1 Bitkisel ve Uçucu Yağ konusunda uzman olmak.

  Mühendislik Fakültesi

  Bilgisayar Mühendisliği

  Bilgisayar Bilimleri

  Profesör

  1

  1 Diferansiyel Operatörlerin Polinomsal demetleri ve Spektral Analizleri üzerine çalışmalara sahip olmak.

  Mühendislik Fakültesi

  Bilgisayar Mühendisliği

  Bilgisayar Donanımı

  Yrd.Doç.

  1

  1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği Alanında tamamlamış olmak ve Dördüncü nesil Kablosuz Ağ Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

  Mühendislik Fakültesi

  Bilgisayar Mühendisliği

  Bilgisayar Donanımı

  Yrd.Doç.

  1

  1 Doktorasını Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Alanında tamamlamış olmak ve Sayısal Görüntülerde veri gizleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

  Mühendislik Fakültesi

  Endüstri Mühendisliği

  Yöneylem Araştırması

  Yrd.Doç.

  1

  1 Lisans eğitimini Endüstri Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği ABD'da yapmış olmak. Hastanelerde Çoklu malzeme durumunda Stok Eniyilemesi ve Lojistik Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesinde Uzman Sistem Yaklaşımları konularında çalışmaları olmak.

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği

  Çevre Bilimleri

  Yrd.Doç.

  1

  1 Hidrodinamik ve su kalite modelleme konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

  Mimarlık Fakültesi

  Peyzaj Mimarlığı

  Peyzaj Teknikleri

  Yrd.Doç.

  1

  1 Peyzaj Mimari Unvanına sahip olmak. Doktorasını Peyzaj Mimarlığı Anabilimdalında yapmak, Ekosistem Servisleri kapsamında

  Kırsal Turizm konusunda çalışmış olmak.

  Mimarlık Fakültesi

  Şehir ve Bölge Planlama

  Bölge Planlama

  Yrd.Doç.

  1

  1 Şehir ve Bölge Planlama Lisans Unvanına sahip olmak. Doktorasını Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında yapmış olmak,

  Özelleştirmenin Kent Planlamasına Etkileri konusunda doktora yapmak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Konusunda Görev almış olmak.

  Fen Edebiyat Fakültesi

  Matematik

  Uygulamalı Matematik

  Profesör

  1

  1 Diferansiyel operatörlerin spektral teorisi,Berezin sembolü ve Duhamel çarpımının uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

  1 Genelleştirilmiş parçalı sabit argümanlı ve impalsif diferansiyel denklemler konusunda çalışma yapmış olmak.

  Fen Edebiyat Fakültesi

  Matematik

  Uygulamalı Matematik

  Doçent

  1

  Fen Edebiyat Fakültesi

  Sosyoloji

  Genel Sosyoloji ve Metodoloji

  Yrd.Doç.

  1

  1 Popüler Kültür ve Yönetim Zihniyeti konularında çalışma yapmış olmak.

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri

  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

  Profesör

  1

  1 Periferik sinir blokları eğitici sertifikasına sahip olmak.

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri

  Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

  Profesör

  1

  1 Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda tecrübeli olmak.

  Tıp Fakültesi

  Temel Tıp Bilimleri

  Tıbbi Biyoloji

  Profesör

  1

  1 Nörolojik hastalıkların genetiği ile ilgili çalışmaları olmak ve MALDITOF-MS sistem sertifikasına sahip olmak.

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri

  iç Hastalıkları

  Profesör

  1

  1 Erişkin Nefroloji yan dal uzmanı olmak ve Esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda serum gama glutamil transferaz düzeyinin sabah kan basıncı yükselmesine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

  Tıp Fakültesi

  Temel Tıp Bilimleri

  Tıbbi Biyoloji

  Doçent

  1

  1 Meme kanserinde konvansiyonel ve moleküler genetik çalışmaları olmak. Sitogenetik ve moleküler sitogenetik alanında doktora tezi

  yapmış olmak.

  Tıp Fakültesi

  Temel Tıp Bilimleri

  Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

  Yrd.Doç.

  1

  1 Regresyon modellerinde çoklu bağlantı sorununun giderilmesi ve mekansal regresyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  Yrd.Doç.

  1

  1 Pediatrik nöroloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağında levetirasetam tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak.

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri

  Anesteziyoloji ve Reanimasyon

  Yrd.Doç.

  1

  1 Transplantasyon anestezisi konusunda tecrübesi olmak. Pediatrik hastalarda kas gevşeticisiz hava yolu sağlanmasında farklı yöntemleri karşılaştıran çalışması olmak.

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri

  Acil Tıp

  Yrd.Doç.

  1

  1 Ultrasonografi ile santral venöz basınç ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması ve parasetamol intoksikasyonu konularında çalışmaları olmak.

  1 Etkili öğretim semineri katılım sertifikası olmak. Magnetik rezonans kolanjiopankreatografi üzerine çalışması olmak.

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri

  Radyoloji

  Yrd.Doç.

  1

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri

  Radyoloji

  Yrd.Doç.

  1

  1 Meme kanserleri ve meme kanserinde sterotaksik biyopsi konusunda çalışmaları olmak.

  Diş Hekimliği

  Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

  Pedodonti

  Yrd.Doç.

  1

  1 7-12 yaş gurubu çocuklarda psikotropik ilaç kullanımının ağız sağlığına olan etkisi hususunda çalışmış olmak.

  iktisadi ve idari

  Bilimler Fakültesi

  iktisat

  Yönetim Bilimleri

  Profesör

  1

  1 Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak.Kriz (afet) yönetimi, küreselleşme, engellilere yönelik kamu politikaları konularında çalışmaları olmak.

  İktisadi Ve İdari

  Bilimler Fakültesi

  Siyaset Bilimi ve

  Kamu Yönetimi

  Siyaset ve Sosyal Bilimler

  Doçent

  1

  1 Doçentliğini siyasal hayat ve kurumlar alanında almış olmak.Yerel Siyaset, parti ve seçim sistemleri, siyasal kutuplaşma alanlarında çalışmaları olmak.

  İktisadi ve idari

  Bilimler Fakültesi

  insan Kaynakları Yönetimi

  İnsan Kaynakları Yönetimi

  Yrd.Doç.

  3

  1 Stratejik planlama liderlik davranışı alanlarında çalışmaları olmak.

  İktisadi ve idari

  Bilimler Fakültesi

  İktisat

  iktisadi Gelişme ve

  Uluslararası iktisat

  Yrd.Doç.

  1

  1 Mikro kredi alanında doktora yapmış olmak.

  İktisadi ve idari

  Bilimler Fakültesi

  İktisat

  İktisat Teorisi

  Yrd.Doç.

  1

  1 Mekansal ekonometri alanında doktora yapmış olmak.

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri

  Bahçe Bitkileri

  Profesör

  1

  1 Sert kabuklu meyvelerde seleksiyon ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

  Ziraat Fakültesi

  Bahçe Bitkileri

  Bahçe Bitkileri

  Profesör

  1

  1 Yumuşak çekirdekli meyvelerde dikim sistemleri konusunda ve meyve gen kaynaklarının incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

  Ziraat Fakültesi

  Tarım Ekonomisi

  Tarım Politikası ve Yayım

  Profesör

  1

  1 Tarım politikaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

  Orman Fakültesi

  Orman Mühendisliği

  Silvikültür

  Profesör

  1

  1 Anadolu Karaçamında Populasyonlar arası ve Populasyon İçi Genetik Çeşitlilik konusunda doktora yapmış olmak, Ardıç ve Karaçam türlerinde tohum ve fidanlık tekniği konularında çalışmaları bulunmak.

  Orman Fakültesi

  Orman Endüstri Mühendisliği

  Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

  Profesör

  1

  1 Miscanthus'daki selüloz, hemiselüloz ve ligninin teknolojik özellikleri üzerine çalışmış olmak. Odun kimyasında yapay sinir ağları

  (ANN)uygulamaları ile çalışmalar yapmış olmak.

  Orman Fakültesi

  Orman Mühendisliği

  Havza Yönetimi

  Doçent

  1

  1 İsparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki ilişkiler konusunda doktora

  yapmış olmak. Doğal mera vejetasyonları üzerine çalışmaları bulunmak.

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Fotoğraf

  Fotoğraf

  Yrd.Doç.

  1

  1 Sanat ve Tasarım alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak, Resimlerarasılık ve Göstergelerarasılık alanında fotoğraf ve resim sanatı ile ilgili çalışma yapmış olmak

  Teknoloji Fakültesi

  Mekatronik Mühendisliği

  Mekatronik Mühendisliği

  Yrd.Doç.

  1

  1 Üç boyutlu sanal internet uygulamaları ve JavaScript ile nesnelerin modellenmesi alanlarında çalışma yapmış olmak.

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe ve Sosyal

  Bilimler Eğitimi

  Türkçe Eğitimi

  Yrd.Doç.

  1

  1 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.Söylem çözümleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe ve Sosyal

  Bilimler Eğitimi

  Sosyal Bilgiler Eğitimi

  Yrd.Doç.

  1

  1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.Vatandaşlık değerleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

  Eğitim Fakültesi

  Matematik ve Fen

  Bilimleri Eğitimi

  Fen Bilgisi Eğitimi

  Yrd.Doç.

  1

  1 Kimya Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.Engelli öğrencilere Fen Bilgisi eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi

  İngiliz Dili Eğitimi

  Doçent

  1

  1 ilgili alanda Doçentlik unvanı almak.Yabancı Dil Öğretmeni yetiştirme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

  İletişim Fakültesi

  Gazetecilik

  Genel Gazetecilik

  Profesör

  1

  1 Gençlik ve Aile Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

  Sivil Havacılık Yüksekokulu

  Uçak Gövde-Motor Bakım

  Uçak Gövde-Motor Bakım

  Yrd.Doç.

  3

  1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Uçak gövde-motor bakım ABD'da doktora yapmış olmak, Gaz türbini soğutma kanallarında rib kullanımının akış yapısına ve ısı transferine etkisi, gaz türbinli motorların ekserji analizi, gaz türbinli motorlarda emisyon-yanma ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.


  Etiketler

  YORUM YAP!

  Ad (Rumuz)

  ..

  Güvenlik Kodu

  Yorumunuz

DİĞER HABERLER

follows

ÜniversiteHaber.com Üniversite ve gençlik gündemini takip edebileceğiniz, İnteraktif bir haber sitesidir. Yazılım ve Tasarım hizmeti www.tahamedya.com tarafından yapılmıştır.