|   | 
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)


  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
  İşte üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınav sistemi... YGS ve LYS gitti, YKS geldi..

  Yükseköğretime Kurumları Sınavı Hakkında Genel Bilgi
   
  2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim
  Kurumları Sınavı’dır.
   
  Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacaklardır. İlk
  oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi’ni alacaklardır. Bu testte adayların muhakeme,
  akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru
  kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın
  ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde
  mevcuttur.
  Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun
  olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.
   
  Yükseköğretim Kurumları Sınavı Takvimi
   
  Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi
  günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecektir. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta
  sonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacaktır.
   
  Birinci Oturum
   
  Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve
  Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim
  Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır.
  Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.
  Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. Bu ara, adayların temel ihtiyaçlarını
  karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacaktır.
   
  Birinci Oturumun Uygulanması
   
  40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi,
  Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel
  Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.
   
   
   
  Birinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları
   
  Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi
  eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel
  Matematik testinin ağırlığı %50’dir.
   
  Temel Yeterlilik Testi Puanının Değerlendirilmesi
   
  Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj
  puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih
  edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.
  Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın
  (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan
  adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.
  Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye
  hak kazanacaktır.
   
  Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir
  sonraki yıl için de geçerli olacaktır.
   
  İkinci Oturum
   
  Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen
  Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu
  sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam da, Milli Eğitim Bakanlığının
  müfredatıdır. İkinci oturum, Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecektir.
   
  İkinci Oturumun Uygulanması
   
  Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve
  Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din
  Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından
  oluşmak üzere dört test yer alacaktır.
   
   
  Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi
  yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecektir.
   
  İkinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları
   
  İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.
  Tercih edilecek puan türüne göre:
   
  Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya- 1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler
  testinin ağırlığı %50’dir.
  Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir.
  Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya- 1 testinin ağırlığı %50, Matematik
  testinin ağırlığı %50’dir.
   
  Yerleştirme
   
  Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,
  Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]
  Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas
  alınmaktadır.
   
  Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi
  %40 olacaktır.
   
  SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]
  SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]
  EA: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]
  DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]
  Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecektir.
   
  Özel Yetenekle Öğrenci Alan Programlar
   
  Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı
  tutulmuştur. Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan
  adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir
   
   
   
  OBP Hesaplaması
   
  Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
  Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır.
  Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecektir.
  Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.
   
  Özetle Yeni Sistemimiz
   
   Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,
   Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilmiştir,
   Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma
  indirilmiştir.
   
   Türkçe ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı
  değerlendiren,
   Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını
  tercih etmeye imkan veren,
   Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,
   Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan
  olumsuzluğu ortadan kaldıran,
   Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.


  Etiketler

  YORUM YAP!

  Ad (Rumuz)

  ..

  Güvenlik Kodu

  Yorumunuz

DİĞER HABERLER

follows

ÜniversiteHaber.com Üniversite ve gençlik gündemini takip edebileceğiniz, İnteraktif bir haber sitesidir. Yazılım ve Tasarım hizmeti www.tahamedya.com tarafından yapılmıştır.